Tree Pipit


Anthus trivialis escúchalo! descargar ficha en PDF
Anser común
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
f
THREAT CATEGORY
CNEA CAEA LRAE LRVA
WHERE TO SEE IT
HUELVA SEVILLA CÓRDOBA JAÉN
H-1 SE-1 CO-1 J-1
H-2 SE-2 CO-2 J-2
H-3 SE-3 CO-3 J-3
H-4 SE-4 CO-4 J-4
H-5 SE-5 CO-5 J-5
H-6 SE-6 CO-6 J-6
H-7 SE-7 CO-7 J-7
H-8 SE-8 CO-8 J-8
H-9 SE-9 CO-9 J-9
H-10 SE-10 CO-10 J-10
H-11 SE-11 CO-11 J-11
H-12 SE-12 CO-12 J-12
H-13 SE-13 CO-13 J-13
H-14 SE-14 CO-14 J-14
H-15 SE-15 CO-15 J-15
H-16
H-17
STATUS
Migrant. 

ABUNDANCE
Scarce.

HABITAT
Meadows and grassland, dehesa clearings, cropland, river valleys and in general all kinds of open habitat.

SEASONAL BEHAVIOUR
Detected on both spring and autumn passage, especially in April and October. 

DISTRIBUTION
Can be seen in suitable areas throughout Sierra Morena.

COMMENTS
This species is a classic case of a little-known bird whose numbers are in all likelihood underestimated. It is very similar to the Meadow Pipit and can often be told apart only by its call, so it often slips through unnoticed. Official records don’t tell the true story of this migrant.

 

1. вложить слова в чьи-л. уста, подсказывать кому-л., что нужно говорить, 2. приписывать кому-л. какие-то слова translate russian text file to english Мэдээллийн технологи – 2 Профессор багш философийн хичээлээ эхлэхийн өмнө урдаа зарим нэг зүйл тавьсан байлаа. Хичээл эхэлмэгц профессор юу ч хэлэлгүйгээр хоосон савыг аваад гольфийн бөмбөгөөр дүүргэв. Ингээд уг сав дүүрэн байгаа эсэхийн оюутнуудаасаа асуухад тэд ч сав гольфийн бөмбөгөөр дүүрсэн гэдэгийг хэллээ. Дараа нь профессор хайрцагтай жижиг хайрга аваад түүнийгээ өнөөх савруу хийхдээ саваа бага зэрэг сэгсэрхэд өнөөх жижиг хайрга чулуунууд нь гольфийн бөмбөгнүүдийн засраар чигжин орж байлаа. Ингээд тэрээр сав дүүрсэн эсэхийг дахин асуухад оюутнууд ч сав дүүрсэн байна гэдэгийг санал нэгтэйгээр хэллээ. Дараа нь профессор хайрцагтай элс аваад түүнийгээ өнөөх савруу асгалаа. Мэдээж энэ удаад ч элс үлдсэн бүх зай завсарыг дүүргэлээ. Ингээд тэр сав дүүрсэн эсэхийг дахин асуухад оюутнууд нь нэгэн дуугаар &ldquo,Тийм&rdquo, гэж хариуллаа. Профессор ширээн доороосоо хоёр аяга кофе гаргаж ирээд түүнийгээ өнөөх савруу хийхэд үлдсэн зайг нь кофе дүүргэж сав жинхэнэ ёсоор дүүрэн болоход оюутнууд бүгд инээлдэцгээлээ. * Зурхай гэх мэт. www.google.com/ig/directory?synd=open хаягаар орж таалагдсан «Gadget»-ийнхаа сорс кодыг өөрийн блогд «html вижет» үүсгэн оруулна. Блогт цаг оруулах localtimes.info/Asia/Mongolia/Ulaanbaatar/ сайтаас цаг, template сонгоод HTML кодыг нь хуулаад өөрийнхөө блог дээрх вижет дээрх HTML кодыг хуулна.